Menu

Břeclav - Riegrova, Krátká, Na zahradách

Rádi bychom vám představili další projekt, který jsme realizovali koncem roku 2012 v Břeclavi.

Systém Bezpečný dům je zde nasazen do další problémové lokality, kterou tentokrát tvoří vnitroblok pětidomů na ulicích Riegrova, Krátká a Na zahradách. Všechny domy mají 2 vstupy – z ulice a z vnitrobloku, s výjimkou domu na Riegrově ulici, který je přístupný pouze z vnitrobloku. V bloku se nachází 81 bytů, které obývají v převážné většině nezaměstnaní lidé a lidé z nižších příjmových skupin.  

V těchto místech bylo městskou policií mnohokrát řešeno rušení nočního klidu, výtržnosti, ničení majetku a také krádeže. Stav společných prostor domů byl velmi špatný – dveře se nedaly zavřít či zamknout, poškozené byly automatické dovírače dveří, kování i zámky. Zvonková tabla a schránky byly rozbité, popsané a popálené.
Právě omezení vandalismu a zvýšení bezpečnosti obyvatel v domech i na ulici byly hlavními důvody ke spuštění projektu Bezpečná lokalita.
Cílem celého projektu tedy bylo snížit kriminalitu v dané oblasti, ztížit přístup do domů neoprávněným osobám, zejména „neoficiálním“ nájemníkům, a také získat podklady, o které je možné opřít se při vyšetřování pachatelů trestných činů.

K hlavním bezpečnostním opatřením, která byla v rámci tohoto projektu provedena, patří především instalace kamerového systému a vybudování dozorového centra ve sklepních prostorech jednoho ze zmíněných domů. Zde je možné sledovat obraz ze všech kamer a analyzovat záznam videa. Celkem je do systému zapojeno 31 kamer, které snímají všechny vstupy do objektů a je jimi monitorován také prostor chodeb a schodiště v každém podlaží všech domů. Vstup do dozorové místnosti byl osazen novými bezpečnostními dveřmi s požární odolností. Samotná místnost je vybavena také elektronickým zabezpečením s detekcí pohybu, kouřovým čidlem a kamerou, která snímá vstupní dveře.

V rámci komplexního řešení zabezpečení domu bylo instalováno 9 vstupních portálů s bezpečnostním sklem, samozamykacím zámkem a přístupovým systémem na elektronické klíče, tzv. DALLAS čipy. Každý ze vchodů je také osazen osvětlením s pohybovým senzorem a novým zvonkovým tablem v antivandal provedení. Každý byt je vybaven novým domovním telefonem.

Do střežených objektů se lze dostat pouze po přiložení elektronického klíče ke čtečce, nebo vpuštěním některým z domovních telefonů. Každá tato akce je automaticky zaznamenána do sledovacího systému a svedena do již zmíněného dozorového centra. Tam je následně možné vše dohledat a jasně identifikovat, který nájemník kdy do objektu vstupoval a také ze kterého bytu byly v případě otevření domovním telefonem hlavní dveře otevřeny.

To, že celý systém opravdu efektivně funguje, měl možnost ověřit velmi brzo jeden z nájemníků zmíněných objektů. Těsně před finální předávkou celého systému zastupitelům MÚ Břeclav totiž v nočních hodinách v silně podnapilém stavu záměrně kopáním poškodil jedny ze vstupních dveří. Celá situace byla ovšem zachycena na již zprovozněný kamerový systém a pachatel byl policií hned druhý den usvědčen.

Brno - Koniklecová 5

Systém Bezpečný dům byl nasazen v pilotním objektu projektu "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení". Tento projekt zaštiťuje Ministerstvo vnitra České republiky a jeho smyslem je změnit postoje občanů k problematice bezpečnosti, jejich motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a bytových domů, ke zlepšení sousedských vztahů a respektování domovního řádu.
V rámci projektu je do rizikových objektů instalován soubor zařízení, která mají snížit anonymitu v bytových domech, zamezit pohybu neoprávněných osob v prostorách domů a snížit riziko vandalismu a páchání trestných činů.

 

Vybraný objekt v Brně - Novém Lískovci je 13podlažní panelový dům se 156 bytovými jednotkami. Dům byl postaven v roce 1994 za finanční spoluúčasti 13 městských částí.
Nyní je z jedné třetiny využíván jako dočasná ubytovna pro matky s dětmi a zbylá část je klasickým nájemním domem, ve kterém jsou však často ubytováváni problémoví nebo sociálně slabí nájemníci. I proto byly v domech často rozbité schránky, dveře, vandalové poškozovali výtah a zdi společných prostor.
Situaci zhoršoval fakt, že se v domě pohybovali neznámí lidé, čemuž při tak vysoké fluktuaci obyvatel nebylo možné účinně zabránit.
Z těchto důvodů byla Koniklecová 5 vybrána jako pilotní objekt pro projekt "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení".

Společnost Beta Control instalovala v tomto objektu v rámci systému Bezpečný dům:

 

NOVÉ VÝTAHY

Původní nosnost: 2 x 350 kg
Nová nosnost: 400 a 1000 kg
automatické dveře s požární odolností EW60 (60 minut)
antivandal provedení
kamerový systém ve výtahu
systém VIP výtah - regulace jízd výtahu v závislosti na nastavení oprávnění daného uživatele
evakuační výtah

SYSTÉM DETEKCE POŽÁRU

Počet kouřových čidel: 31
Umístění čidel:

  • nad podestou schodiště
  • na chodbě před jednotlivými byty
  • ve sklepních prostorách
  • před výtahy
  • ve vstupním prostoru domu

KAMEROVÝ SYSTÉM

Počet kamer: 24
        z toho venkovních: 6 (po obvodu objektu)
                   vnitřních: 18 (v každém podlaží v prostoru schodiště, ve výtazích, ve vstupním prostoru domu)

Dozorová místnost se záznamovým zařízením, na které se obraz ze všech kamer nahrává.


PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Celkem zabezpečeno dveří: 18

  • hlavní vchod do domu
  • dveře všech podlaží spoujících schodiště a chodbu před jednotlivými byty
  • dveře do obou křídel sklepních prostor
  • dveře do klubovny pro děti umístěné v přízemí

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2015 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz